Itchydogimages Photography — PLANET EARTH ON BLACK

Impish

Footman Moth (Miltochrista sp., Lithosiini, Arctiinae, Erebidae)

Flatid Planthopper (Flatidae)

Hooded Mantis Nymph

TGISNSCF* (Series 3/5)

Common Sailor (Neptis hylas, Nymphalidae)

TGISNSCF* (Series 1/5)

Wasp Moth (Arctiinae, Erebidae)

Stinging Nettle Slug Caterpillar (Cup Moth, Limacodidae) "Pin Cushion"